Realizowane projekty

Zrealizowane projekty

 

Od 2007 r. Zespół Szkół w Ugoszczy realizuje liczne projekty między innymi:

  1. „Zmniejszenie dysproporcji w jakości edukacji przedszkolnej i podstawowej na terenach wiejskich gminy Studzienice” W ramach tego projektu została utworzona w Przedszkolu baza podstawowa wczesnego wspomagania dla osób częściowo upośledzonych, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, rozszerzono ofertę edukacyjną o rewalidację i zajęcia z rytmiki dla grupy „0”    i grupy maluchów i zajęcia z matematyki i informatyki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

           

 

 

 

2. „Za rękę z Einsteinem – edycja II” – w ramach tego projektu młodzież gimnazjum uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii i j. obcych. Wyjeżdża na wycieczki edukacyjne, szkoły letnie i warsztaty prowadzone przez pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej. Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

 

 

Wycieczka edukacyjna do Torunia

 

 

Przeprowadzanie  doświadczeń  fizyczno- chemicznych przez pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej w naszych pracowniach

 

3.„Bezpiecznie i aktywnie spędzamy wolny czas”

Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Fundację Rozwoju
Lokalnego Parasol w Bytowie (zrealizowany w grudniu 2008 r.).
W ramach projektu na terenie  szkoły został utwardzony  atrakcyjny plac zabaw, służący uczniom i mieszkańcom wsi jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
Dla podniesienia bezpieczeństwa uczniów stworzono także parking przylegający do boiska szkolnego.

 

 

 

Uczniowie cieszący się nowym placem zabaw

 

 

4.„Wakacyjna Mini Olimpiada”

 

Celem projektu było zaangażowanie społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, radę sołecką) do wspólnej pracy przy organizacji i realizacji cyklu rozgrywek sportowych służących przede wszystkim integracji mieszkańców oraz dobrej zabawie w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie.

 

Przez zrealizowany projekt Wakacyjnej MINI OLIMPIADY,  dzieci i młodzież z Ugoszczy mogą cieszyć się nowym sprzętem sportowym w formie piłek do różnych gier i zabaw drużynowych.

 

5.„Żywe lekcje historii”

Projekt dofinansowany z „Partnerstwo siłą dorzecza Słupi” ze środków pilotażowego programu LEADER+, Schemat+ pt. „Żywe lekcje historii”  realizowany w 2007 r.

Celem projektu było rozbudzenie wrażliwości uczniów na temat historii własnej szkoły, która jest jedną z najstarszych na Pomorzu Środkowym, jak również uwrażliwienie ich na piękno własnej miejscowości w aspekcie historycznym i społecznym.

 

 

Żywa lekcja historii z panem Władysławem Wróblem - uczniem przedwojennej polskiej szkoły w Ugoszczy.

 

Uczniowie z zainteresowaniem słuchają opowiadań gości.

 

 

6.Cykl małych imprez promocyjnych”

Projekt dofinansowany z „Partnerstwa siłą Dorzecza Słupi” ze środków pilotażowego programu LEADER+, Schemat+

pt. ,,Festyn rodzinny zrealizowany w 2007 r.

Rower górski- główna nagroda w loterii fantowej

     

Stoiska z różnymi wyrobami cieszące się dużym zainteresowaniem

Koza – żywa atrakcja festynu

 

7.„Ocalić od zapomnienia - Ugoszcz w fotografii”

 

Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie.

W ramach projektu założono klub fotograficzny „Pstryk”. Zakupiono aparat fotograficzny, którym upamiętniamy wydarzenia z życia szkoły .

 

 

 

Zdjęcia wykonane przez grupę fotograficzną „Pstryk”

 

8.„Program aktywizacji dla dzieci i młodzieży”

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa (zrealizowany w grudniu 2008 r.)

W programie uczestniczyło 50 uczniów ZS w Ugoszczy biorących udział w zajęciach sportowych oraz nauce tańca nowoczesnego i regionalnego organizowanych po 1600.

 

              Para prezentuje taniec  Cha Cha

 

9.„Bezpiecznie pływamy i wypoczywamy”

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa (zrealizowany w grudniu 2008 r.)

W programie uczestniczyło 100 uczniów ZS w Ugoszczy obejmował  2 wyjazdy na basen do Chojnic celem nauki pływania.

 

        

Zadowoleni uczniowie podczas nauki pływania

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Ugoszczy
    Ugoszcz 46
    77-143 Studzienice
  • (+59) 8214760

Galeria zdjęć