ZA rękę z Einsteinem

ZA rękę z Einsteinem II

 

 

     Nasz szkoła została zakwalifikowana do realizacji projektu „Za rękę z Einsteinem – edycja II” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przez budżet Państwa. Celem ogólnym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych.

 

 

    Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Zmiana zainteresowania matematyką, fizyką i chemią oraz nauką języków obcych wśród uczniów gimnazjów objętych projektem;
 2. Zmiana aktywności i motywacji uczniów na lekcjach przedmiotów ścisłych i języków obcych;
 3. Doskonalenie u nauczycieli uczących języków obcych, fizyki, matematyki i chemii, umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych objętych projektem;
 4. Podniesienie jakości nauczania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, objętych projektem;
 5. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i języków obcych.

Obecny ponadregionalny projekt realizowany będzie przez trzy lata w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska jako lider projektu oraz partnerzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ponadto jako partner projektu bierze udział firma Betacom S. A. w Warszawie.

Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” proponuje interesujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z wyżej wymienionych przedmiotów. Zajęcia te pozwolą przekazać, korzystając z nowoczesnych metod edukacyjnych, różnorodne treści programowe w celu podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie projektu, wzbogacenia wiedzy ucznia, zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jak również w szczególnych przypadkach wyrównania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowiskowymi czy rodzinnymi. Istotną nowością projektu będzie wykorzystanie internetowej platformy „e-learningowej”, do której dostęp będą miały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy. Platforma internetowa udostępni uczniom i nauczycielom „e-lekcje” – interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzystywane przez nich w czasie trwania projektu. Ponadto, w celu dalszego motywowania uczniów do uczestniczenia w projekcie, organizowane będą konkursy przedmiotowe oraz wycieczki edukacyjne. Ważnym elementem projektu będzie również udział uczniów w szkołach letnich i feriach organizowanych corocznie przez Politechnikę Gdańską oraz w różnych festiwalach nauki.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Ugoszczy
  Ugoszcz 46
  77-143 Studzienice
 • (+59) 8214760

Galeria zdjęć